JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Staat het geheugen voor uw laptop er niet bij?

Stuur ons een mail met het model, type en typenummer van uw laptop dan geven wij u zo snel mogelijk antwoord.


3065 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'revampnl_webshop.p.products_date_added' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT

select distinct p.products_id, p.products_image, p.products_tax_class_id, p.products_price, pd.products_name from products p, products_description pd left join products_to_categories p2c on pd.products_id = p2c.products_id left join categories c using(categories_id) where c.parent_id = '54174' and p.products_status = '1' and pd.language_id = '1' and p.products_id = pd.products_id order by p.products_date_added desc limit 9

[TEP STOP]